international dog show

CACIB ZADAR
28.04.2023

petak / friday

international dog show

CACIB ZADAR
29.04.2023

subota / saturday

+ DALMATIAN SPECIALTY
mediterranean logo2

international dog show

CACIB ZADAR
30.04.2023

nedjelja / sunday

international dog show

CACIB ZADAR
01.05.2023

ponedjeljak / monday

+ RHODESIAN RIDGEBACK SPECIALTY

MJESTO IZLOŽBE CACIB ZADAR

SHOW PLACE CACIB ZADAR

ZATON HOLIDAY RESORT

Dražnikova 76t
HR – 23 232 Nin
                
 
 
 
N  44  13  43,07    
E  15  10  9,11
 
 

WEB INFO & ACCOMODATION

www.zaton.hr/hr/

ROKOVI PRIJAVA

ENTRY DEADLINES

PRVI rok prijave do
FIRST entry deadline till

01.03.2023

DRUGI rok prijave do
SECOND entry deadline till

15.03.2023

ZADNJI rok prijave do
entry deadline till

30.03.2023

SUDAČKE LISTE

JUDGES LISTS

Pojedinačne sudačke liste možete pogledate na doljnjim linkovima.
You can view the individual judges’ lists at the links below.

CJENIK IZLOŽBI CACIB ZADAR

PRICE LISTE FOR CACIB ZADAR

IMPORTANT

VAŽNE INFORMACIJE VEZANO UZ PLAĆANJE

IMPORTANT NOTICE FOR PAYMENT

Poštovani izlagači,
Ukoliko prijavljujete istog psa na svih 6 međunarodnih izložbi u Dubrovniku i Zadru,
ili na sve 4  CACIB Zadra, te želite koristiti posebne cijene sa popustima,
obaviještavamo Vas da je plaćanje moguće isključivo putem bankovne uplate.

Posebne cijene sa popustima nije moguće iskoristiti putem online programa i plaćanjem kreditnim karticama.
Pse možete prijaviti kroz online program, ali potvrdu o uplati u banci morate priložiti sa ostalim dokumentima.
Pojedinačno plaćanje izložbi bez korištenja popusta na uplate možete obaviti kroz online program.

 

 

Dear exhibitors, 

If you entered the same dog for all 6 Shows in Dubrovnik and Zadar or for all 4 Zadar shows
and you want to use our special prices for entry fees we are informing you that the payment is possible only via bank account.

Special prices can not be used through online application via credit card payment. 
Dogs can normally be entered through online application but the payment made by bank account must be attached to other documents.

Payments for separated shows without special entry fees can normally be made through online application.


PRICE LIST FOR ONLY ONE DOG SHOW


PRICE LIST FOR 4 DOG SHOWS IN ZADAR


PRICE LIST FOR ALL 6 DOG SHOWS

BROJ RAČUNA ZA UPLATE UPISNINE

BANK ACCOUNT FOR ENTRY FEE

IBAN
Zagrebačka banka

HR5723600001101353640

SWIFT
ZABA HR2X

 

ID
HR79284126468

 

KTO.NO
2400026293-3206548

 

SVRHA UPLATE

PREZIME VLASNIKA PSA – DALMATIA 2023

VAŽNA UPUTA KOD PRIJAVLJIVANJA PASA KROZ ONLINE PROGRAM

IMPORTANT INSTRUCTION REGARDING ENTERING DOGS THROUGH THE ONLINE PROGRAM

Prilikom prijavljivanja više pasa na istu izložbu,
prvi prijavljeni pas mora biti “odrasli”, odnosno u starosti od 9 mjeseci do 8 godina,
(razred mladih, međurazred, otvorenih, prvaka, radnih),
nakon toga se prijavljuju psi u razredu štenadi, najmlađih i veterana.
Ova uputa važna je kako bi se ispravno formirala cijena upisnine za izložbu pasa.

When registering several dogs to the same show,

the first registered dog must be “adult”, i.e. between the ages of 9 months and 8 years
(junior class, intermediate class, open, champion, working class).
After this, dogs can be registered in the baby, puppy, and veteran class.
This instruction is important in order to form correctly the price of the registration fee for the dog show.

HRVATSKI DRŽAVLJANI

– moraju imati podmirenu članarinu Hrvatskog kinološkog saveza 2023. godinu

– prijavljeni psi moraju biti upisani u hrvatsku rodovnu knjigu (za pse starije od 9 mjeseci)
  strane FCI rodovnice moraju biti nostrificirane pri Hrvatskom kinološkom savezu

– prijava za izložbu biti će prihvaćena nakon izvršene upisnine koja je vezana za rok prijave

 

– prijavu za izložbu možete izvršiti najkasnije do zadnjeg roka prijave (30.03.2023.)

ODJAVA PSA SA IZLOŽBE

CANCELATION ENTRY

Do zadnjeg roka prijava (30.03.2023.) moguće je raditi promjene i odjave s izložbi, te je moguć povrat uplaćene upisnine.

Nakon završnog roka prijavi (30.03.2023.) nije moguće raditi bilo kakve promjene po prijavama
(prijave, odjave, promjene), te nije moguć povrat novaca ili prijenos novaca na neku drugu izložbu.

Until the last deadline (30.03.2023.) for entries it is possible to make changes and cancellations from the shows and refunds are possible.

After the last deadline (30.03.2023.), it is not possible to make any changes to the entries (registrations, cancellations, changes) and it is not possible to refund money or transfer money to another exhibition.

ŽELIŠ PROMIJENITI RAZRED?

WHANT TO CHANGE CLASS ?

Da, možeš!

…najkasnije do 30.03. uz doplatu od 10 € / psu / danu

POSTUPAK PROMJENE VEĆ PRIJAVLJENOG PSA NA IZLOŽBE PASA U DUBROVNIKU I ZADRU ISKLJUČIVO ZA ČLANOVE HKS-a:

– isljučivo putem e-maila dostaviti podatke za promjenu (datum izložbe / pasmina / ime psa / željena promjena)

– ukoliko želite psa prebaciti u razred prvaka ili radnih, molimo da dostaviti odgovarajući certifikat za prijavu u tim razredima

– uz mail priložiti potvrdu o uplati naknade za promjene razreda u iznosu od 10 € po psu po izložbi

– mail dostaviti najkasnije do 30.03.2023 na dogshow@hks.hr

 

***promjena krivo upisanog datuma oštenjenja i upload certifikata u bazu se ne naplaćuje (samo upload certifikata, ne promjena razreda)

 

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

IBAN
HR5723600001101353640

Yes, you can!
..no later than 30.03. with an surcharge of 10 € / dog / day

PROCEDURE FOR CHANGING CLASS OF AN ALREADY REGISTERED DOG
TO DUBROVNIK AND ZADAR DOG SHOWS

– submit data for change class exclusively via e-mail (date of show / breed / dog name / type of change)
– if you want to switch your dog in the champion or working class, please submit the certificate required for registration in that classes
– attach to the email a confirmation of payment of the fee for class changes in the amount of 10.00 € / dog / day
– deliver the mail no later than 30.03.2023 at  dogshow@hks.hr


***change of wrongly entered date of birth and upload of certificate is not charged (just upload, not class changing)


CROATIAN KENNEL CLUB

IBAN
HR5723600001101353640

SWIFT 
ZABA HR2X

ŠAMPIONATI 

CHAMPIONSHIPS

ZAHTJEVI ZA ŠAMPIONATE

Moguća je predaja zamolbi za ispunjavanje uvjeta za ostvarene naslove različitih naslova prvaka.
Ista se može predati u kancelariji izložbe no zahtjevi će biti obrađeni u roku od mjesec dana od održavanja izložbi.

 

CH HR je titula koja se dodjeljuju psima svih pasmina koje ne podliježu radnom ispitu te svim psima sa položenim radnim ispitom iz pasmina za koje se po pravilima FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži radni ispit. 

CH HR I je titula koja se dodjeljuje isključivo psima iz pasmina koje po pravilima FCI-a podliježu radnom ispitu ali ga pas nema položenog. 

***Prema pravilniku Hrvatskog kinološkog saveza, naslov prvaka Hrvatske ne može se dodijeliti psima prije navršenih 24 mjeseca. Psi mlađi od te dobi mogu osvojiti potrebne kandidature, ali će titula biti službeno potvrđena tek nakon navršenih 24 mjeseca starosti psa.

 

 

 

APPLICATION FOR CHAMPIONSHIPS

It is possible to submit applications for championship titles, they can be handed in at the show office.
They won’t be processed immediately, but in a month after the shows. 

 

CH HR title is title awarded to dogs of all breeds not subject to working trial and to dogs with working certificates of  breeds subject to working trial according to FCI nomenclature. 

 

CH HR I title is title awarded to dogs of breeds subject to working trial according to FCI nomenclature but for dogs which don’t have it passed. 

 

***According to Croatian kennel club regulations title of Croatian champion can not be awarded to dogs before they are 24 months old. Dogs below that age can have conditions but the title will be oficially confirmed after they are 24 months old.

IZLOŽBENA PRAVILA

SHOW REGULATION

Izlagati se mogu psi koji posjeduju rodovnicu priznatu od FCI.

Isključeni su kastrirani, sterilizirani i bolesni psi, kao i ženke u tjeranju.
Psi moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće shodno zakonu, a bez knjižice o cijepljenju i ostalih traženih veterinarskih potvrda neće biti pušteni na izložbeni prostor.

Zabranjeno je izlaganje pasa s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa.

Izlagači su odgovorni za dobrobit pasa na međunarodnim izložbama pasa.

Zabranjeno je na bilo koji način dovesti psa u situaciju koja može biti opasna za njegovo zdravlje i dobrobit, npr. ostaviti ga u autu za vrijeme iznimno toplih ili hladnih vremenskih uvjeta i/ili odnositi se prema psu na nehuman način. 

Nepoštivanje ovih odredbi rezultirati će isključenjem sa svih tekućih i budućih izložbi pasa.

Psi koji su proglašeni za “Prvaka Hrvatske” i “Izložbenog prvaka Hrvatske” moraju se natjecati obavezno u razredu  prvaka.

Only dogs with valid FCI pedigrees can be entered to the show.
Dogs which have been neutered, sick dogs as well as females in heat are excluded from the show.

Dogs should be vaccinated against rabies and should have  an international health certificate (PET PASSPORT)
otherwise they will not be allowed to approach the show premises.

Dogs which are declared Croatian champions and Croatian Show Champion must be shown in champion class on all shows in Croatia.

Dogs with cropped ears and/or docked tails can not partecipate on shows, with the exclusion of hunting dogs.  

HKS LOGO

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
CROATIAN KENNEL CLUB

Naše adrese
Our address

sjedište: Ilica 61, Zagreb, HR
internet: dalmatia.hks.hr
online prijave: app.hks.hr

Bankovni podaci
Bank account

 IBAN  HR5723600001101353640

SWIFT  ZABA HR2X
ID  HR79284126468

Kontakti
Contact

e-mail:  dogshow@hks.hr
telefon: +385 (0)1 48 46 124  
                 +385 (0)1 48 46 126