KLUPSKO PRVENSTVO ZA DALMATINSKE PSE
CLUB CHAMPIONSHIP FOR DALMATIAN 

Zadar, 29.04.2023

subota / saturday

organizator:
Hrvatski klub prijatelja dalmatinskih pasa Dalmatinac

sudac / judge:

Tamas Jakkel (H) 

SPECIJALNA IZLOŽBA RODEZIJSKIH RIĐBEKA

RHODESIAN RIDGEBACK SPECIALTY

Zadar, 01.05.2023

ponedjeljak / monday

organizator:
Rhodesian Ridgeback klub Zagreb

sudac / judge:

Andrew Geeves (UK)