KLUPSKO PRVENSTVO

HRVATSKOG KLUBA NJEMAČKIH DOGA


Zadar, 03.05.2020.

početak ocjenjivanja:

12:00 sati

sudac:

ŠPELA ŽIDAN (Slovenia)

web info kluba:

https://hknd.hr/