ROKOVI PRIJAVA

PRIJAVE U ZADNJEM ROKU (OD 20.03. DO 03.04.)
PRIMAJU SE ISKLJUČIVO PUTEM ONLINE APLIKACIJE

PRVI ROK PRIJAVE

10.03.2020.

DRUGI ROK PRIJAVE

20.03.2020.

ZADNJI ROK PRIJAVE

03.04.2020.

PRIJAVE U ZADNJEM ROKU (OD 20.03. DO 03.04.)
PRIMAJU SE ISKLJUČIVO PUTEM ONLINE APLIKACIJE