ROKOVI PRIJAVA

PRIJAVE U ZADNJEM ROKU (OD 23.03. DO 12.04.) PRIMAJU SE ISKLJUČIVO PUTEM ONLINE APLIKACIJE

PRVI ROK PRIJAVE

08.03.2019.

DRUGI ROK PRIJAVE

22.03.2019.

PRODUŽENI ROK PRIJAVE

SAMO ZA IZLOŽBE U ZADRU 12.04.2019.

PRIJAVE U ZADNJEM ROKU (OD 23.03. DO 12.04.) PRIMAJU SE ISKLJUČIVO PUTEM ONLINE APLIKACIJE