ROKOVI PRIJAVA


PRVI ROK PRIJAVE:

02.03.2018.

DRUGI ROK PRIJAVE:

10.03.2018.

PRODUŽEN ROK PRIJAVE:

11.04.2018.
prijave u zadnjem roku isključivo putem ONLINE aplikacije!