ROKOVI PRIJAVA

PRIJAVE U ZADNJEM ROKU (OD 20.03. DO 03.04.) PRIMAJU SE ISKLJUČIVO PUTEM ONLINE APLIKACIJE

PRVI ROK PRIJAVE

10.03.2020.

DRUGI ROK PRIJAVE

20.03.2020.

ZADNJIROK PRIJAVE

03.04.2020.

PRIJAVE U ZADNJEM ROKU (OD 20.03. DO 03.04.) PRIMAJU SE ISKLJUČIVO PUTEM ONLINE APLIKACIJE