REKLAME U KATALOZIMA

 


OGLASI ZA ČLANOVE HKS-a

300,00 kn

1/1 stranica unutar svih 6 kataloga izložbe
[CACIB DUBROVNIK, 25.-26.04.  ~  CACIB ZADAR, 28.04.-01.05.]

OGLASI ZA KINOLOŠKA DRUŠTVA

100,00 kn

1/1 stranica unutar svih 6 kataloga izložbe
[CACIB DUBROVNIK, 25.-26.04.  ~  CACIB ZADAR, 28.04.-01.05.]

KOMERCIJALNI OGLASI

500,00 kn

1/1 stranica unutar svih 6 kataloga izložbe
[CACIB DUBROVNIK, 25.-26.04.  ~  CACIB ZADAR, 28.04.-01.05.]


Dimenzija oglasa:
A5
Tisak:
crno-bijeli tisak
Format oglasa:
JPG, PDF, TIFF
Zadnji rok za dostavu gotovog oglasa:
13.04.2018.

Kontakt za oglase:

PETRA BUVA

e-mail:
mobitel:
00385 (0)98 316 453
telefon:
00385 (0)1 48 46 126