REKLAME U KATALOZIMA

 


OGLASI ZA ČLANOVE HKS-a

300,00 kn

1/1 stranica unutar svih 7 kataloga izložbe
[CACIB DUBROVNIK, 23.-24.04.  ~  ZADAR, 27.04.-01.05.]


OGLASI ZA KINOLOŠKA DRUŠTVA

100,00 kn

1/1 stranica unutar svih 6 kataloga izložbe
[CACIB DUBROVNIK, 23.-24.04.  ~  ZADAR, 27.04.-01.05.]


KOMERCIJALNI OGLASI

500,00 kn

1/1 stranica unutar svih 6 kataloga izložbe
[CACIB DUBROVNIK, 23.-24.04.  ~  ZADAR, 27.04.-01.05.]Dimenzija oglasa:
A5

 

Tisak:
crno-bijeli tisak

 

Format oglasa:
JPG, PDF, TIFF

 

Zadnji rok za dostavu gotovog oglasa:
13.04.2019.


Kontakt za oglase:

PETRA BUVA

e-mail:
petra@hks.hr

 mobitel:
00385 (0)98 316 453

telefon:
00385 (0)1 48 46 126