international dog show

CACIB DUBROVNIK
25.04.2023

utorak / tuesday

international dog show

CACIB DUBROVNIK
26.04.2023

srijeda / wednesday

international dog show

CACIB ZADAR
28.04.2023

petak / friday

international dog show

CACIB ZADAR
29.04.2023

subota / saturday

+ DALMATIAN SPECIALTY
mediterranean logo2

international dog show

CACIB ZADAR
30.04.2023

nedjelja / sunday

international dog show

CACIB ZADAR
01.05.2023

ponedjeljak / monday

+ RHODESIAN RIDGEBACK SPECIALTY
IMPORTANT

VAŽNE INFORMACIJE VEZANO UZ PLAĆANJE

IMPORTANT NOTICE FOR PAYMENT

Poštovani izlagači,
Ukoliko prijavljujete istog psa na svih 6 međunarodnih izložbi u Dubrovniku i Zadru,
ili na sve 4  CACIB Zadra, te želite koristiti posebne cijene sa popustima,
obaviještavamo Vas da je plaćanje moguće isključivo putem bankovne uplate.

Posebne cijene sa popustima nije moguće iskoristiti putem online programa i plaćanjem kreditnim karticama.
Pse možete prijaviti kroz online program, ali potvrdu o uplati u banci morate priložiti sa ostalim dokumentima.
Pojedinačno plaćanje izložbi bez korištenja popusta na uplate možete obaviti kroz online program.

 

 

Dear exhibitors, 

If you entered the same dog for all 6 Shows in Dubrovnik and Zadar or for all 4 Zadar shows
and you want to use our special prices for entry fees we are informing you that the payment is possible only via bank account.

Special prices can not be used through online application via credit card payment. 
Dogs can normally be entered through online application but the payment made by bank account must be attached to other documents.

Payments for separated shows without special entry fees can normally be made through online application.

Imate četiri različite tablice sa cijenama upisnina, s obzirom na broj izložbi koje prijavljujete:

 • 1. i 2. upisnina za samo jednu CACIB izložbu pasa (CACIB DUBROVNIK – CACIB ZADAR)

 • 3. upisnina za sve četiri izložbe u Zadru (28.04. – 01.05.2023.) za istog psa

 • 4. upisnina za svih šest izložbi  2 x CACIB DUBROVNIK (25. – 26.04.2023.) + 4 x CACIB ZADAR (28.04. – 01.05.2023.) za istog psa  

There are three different subscription price tables, given the number of shows you are entering:

 • 1. and 2. Entry for only 1 CACIB dog shows (CACIB DUBROVNIK – CACIB ZADAR)

 • 3. Entry for all 4 ZADAR shows (28.04. – 01.05.2023.) for the same dog

 • 4. Entry for all 6 shows2 x CACIB DUBROVNIK (25. – 26.04.2023.) + 4 x CACIB ZADAR (28.04. – 01.05.2023.) for the same dog

CACIB DUBROVNIK 2023

upisnina za jednu međunarodnu izložbu pasa
entry fee for only one international dog show

Pojedinačno plaćanje izložbi bez korištenja popusta na uplate možete obaviti kroz online program.

Payments for separated shows without special entry fees can normally be made through online application.

CACIB ZADAR 2023

upisnina za jednu međunarodnu izložbu pasa
entry fee for only one international dog show

Pojedinačno plaćanje izložbi bez korištenja popusta na uplate možete obaviti kroz online program.

Payments for separated shows without special entry fees can normally be made through online application.

4 x CACIB ZADAR 2023

upisnina za četiri međunarodne izložbe pasa u Zadru
entry fee for four international dog shows in Zadar

Ukoliko želite koristiti posebne cijene sa popustima, obaviještavamo Vas da je plaćanje moguće isključivo putem bankovne uplate.
If you want to use our special prices for entry fees we are informing you that the payment is possible only via bank account.

2 x CACIB DUBROVNIK 2023 
+ 4 x CACIB ZADAR 2023

upisnina za svih šest međunarodnih izložbi pasa u Dubrovniku i Zadru
entry fee for all six international dog shows in Dubrovnik and Zadar

Ukoliko želite koristiti posebne cijene sa popustima, obaviještavamo Vas da je plaćanje moguće isključivo putem bankovne uplate.
If you want to use our special prices for entry fees we are informing you that the payment is possible only via bank account.

IMPORTANT

VAŽNE INFORMACIJE VEZANO UZ PLAĆANJE

IMPORTANT NOTICE FOR PAYMENT

Poštovani izlagači,
Ukoliko prijavljujete istog psa na svih 6 međunarodnih izložbi u Dubrovniku i Zadru,
ili na sve 4  CACIB Zadra, te želite koristiti posebne cijene sa popustima,
obaviještavamo Vas da je plaćanje moguće isključivo putem bankovne uplate.

Posebne cijene sa popustima nije moguće iskoristiti putem online programa i plaćanjem kreditnim karticama.
Pse možete prijaviti kroz online program, ali potvrdu o uplati u banci morate priložiti sa ostalim dokumentima.
Pojedinačno plaćanje izložbi bez korištenja popusta na uplate možete obaviti kroz online program.

 

 

Dear exhibitors, 

If you entered the same dog for all 6 Shows in Dubrovnik and Zadar or for all 4 Zadar shows
and you want to use our special prices for entry fees we are informing you that the payment is possible only via bank account.

Special prices can not be used through online application via credit card payment. 
Dogs can normally be entered through online application but the payment made by bank account must be attached to other documents.

Payments for separated shows without special entry fees can normally be made through online application.

Imate četiri različite tablice sa cijenama upisnina, s obzirom na broj izložbi koje prijavljujete:

 • 1. i 2. upisnina za samo jednu CACIB izložbu pasa (CACIB DUBROVNIK – CACIB ZADAR)

 • 3. upisnina za sve četiri izložbe u Zadru (28.04. – 01.05.2023.) za istog psa

 • 4. upisnina za svih šest izložbi  2 x CACIB DUBROVNIK (25. – 26.04.2023.) + 4 x CACIB ZADAR (28.04. – 01.05.2023.) za istog psa  

There are three different subscription price tables, given the number of shows you are entering:

 • 1. and 2. Entry for only 1 CACIB dog shows (CACIB DUBROVNIK – CACIB ZADAR)

 • 3. Entry for all 4 ZADAR shows (28.04. – 01.05.2023.) for the same dog

 • 4. Entry for all 6 shows2 x CACIB DUBROVNIK (25. – 26.04.2023.) + 4 x CACIB ZADAR (28.04. – 01.05.2023.) for the same dog

BROJ RAČUNA ZA UPLATE UPISNINE

BANK ACCOUNT FOR ENTRY FEE

IBAN
Zagrebačka banka

HR5723600001101353640

SWIFT
ZABA HR2X

 

ID
HR79284126468

 

KTO.NO
2400026293-3206548

 

SVRHA UPLATE

 

PREZIME VLASNIKA PSA – DALMATIA 2023

VAŽNA UPUTA KOD PRIJAVLJIVANJA PASA KROZ ONLINE PROGRAM

IMPORTANT INSTRUCTION REGARDING ENTERING DOGS THROUGH THE ONLINE PROGRAM

Prilikom prijavljivanja više pasa na istu izložbu,
prvi prijavljeni pas mora biti “odrasli”, odnosno u starosti od 9 mjeseci do 8 godina,
(razred mladih, međurazred, otvorenih, prvaka, radnih),
nakon toga se prijavljuju psi u razredu štenadi, najmlađih i veterana.
Ova uputa važna je kako bi se ispravno formirala cijena upisnine za izložbu pasa.

When registering several dogs to the same show,

the first registered dog must be “adult”, i.e. between the ages of 9 months and 8 years
(junior class, intermediate class, open, champion, working class).
After this, dogs can be registered in the baby, puppy, and veteran class.
This instruction is important in order to form correctly the price of the registration fee for the dog show.

HRVATSKI DRŽAVLJANI

– moraju imati podmirenu članarinu Hrvatskog kinološkog saveza 2023. godinu

– prijavljeni psi moraju biti upisani u hrvatsku rodovnu knjigu (za pse starije od 9 mjeseci)
  strane FCI rodovnice moraju biti nostrificirane pri Hrvatskom kinološkom savezu

– prijava za izložbu biti će prihvaćena nakon izvršene upisnine koja je vezana za rok prijave

 

– prijavu za izložbu možete izvršiti najkasnije do zadnjeg roka prijave (30.03.2023.)

ŽELIŠ PROMIJENITI RAZRED?

WHANT TO CHANGE CLASS ?

Da, možeš!

…najkasnije do 30.03. uz doplatu od 10 € / psu / danu

POSTUPAK PROMJENE VEĆ PRIJAVLJENOG PSA NA IZLOŽBE PASA U DUBROVNIKU I ZADRU ISKLJUČIVO ZA ČLANOVE HKS-a:

– isljučivo putem e-maila dostaviti podatke za promjenu (datum izložbe / pasmina / ime psa / željena promjena)

– ukoliko želite psa prebaciti u razred prvaka ili radnih, molimo da dostaviti odgovarajući certifikat za prijavu u tim razredima

– uz mail priložiti potvrdu o uplati naknade za promjene razreda u iznosu od 10 € po psu po izložbi

– mail dostaviti najkasnije do 30.03.2023 na dogshow@hks.hr

 

***promjena krivo upisanog datuma oštenjenja i upload certifikata u bazu se ne naplaćuje (samo upload certifikata, ne promjena razreda)

 

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

IBAN
HR5723600001101353640

Yes, you can!
..no later than 30.03. with an surcharge of 10 € / dog / day

PROCEDURE FOR CHANGING CLASS OF AN ALREADY REGISTERED DOG
TO DUBROVNIK AND ZADAR DOG SHOWS

– submit data for change class exclusively via e-mail (date of show / breed / dog name / type of change)
– if you want to switch your dog in the champion or working class, please submit the certificate required for registration in that classes
– attach to the email a confirmation of payment of the fee for class changes in the amount of 10.00 € / dog / day
– deliver the mail no later than 30.03.2023 at  dogshow@hks.hr


***change of wrongly entered date of birth and upload of certificate is not charged (just upload, not class changing)


CROATIAN KENNEL CLUB

IBAN
HR5723600001101353640

SWIFT 
ZABA HR2X

ODJAVA PSA SA IZLOŽBE

CANCELATION ENTRY

Do zadnjeg roka prijava (30.03.2023.) moguće je raditi promjene i odjave s izložbi, te je moguć povrat uplaćene upisnine.

Nakon završnog roka prijavi (30.03.2023.) nije moguće raditi bilo kakve promjene po prijavama
(prijave, odjave, promjene), te nije moguć povrat novaca ili prijenos novaca na neku drugu izložbu.

Until the last deadline (30.03.2023.) for entries it is possible to make changes and cancellations from the shows and refunds are possible.

After the last deadline (30.03.2023.), it is not possible to make any changes to the entries (registrations, cancellations, changes) and it is not possible to refund money or transfer money to another exhibition.

HKS LOGO

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
CROATIAN KENNEL CLUB

Naše adrese
Our address

sjedište: Ilica 61, Zagreb, HR
internet: dalmatia.hks.hr
online prijave: app.hks.hr

Bankovni podaci
Bank account

 IBAN  HR5723600001101353640

SWIFT  ZABA HR2X
ID  HR79284126468

Kontakti
Contact

e-mail:  dogshow@hks.hr
telefon: +385 (0)1 48 46 124  
                 +385 (0)1 48 46 126